فرکانس شبکه های ماهواره ای APK

فرکانس شبکه های ماهواره ای
فرکانس شبکه های ماهواره ای screenshot 1فرکانس شبکه های ماهواره ای screenshot 2فرکانس شبکه های ماهواره ای screenshot 3فرکانس شبکه های ماهواره ای screenshot 4
فرکانس شبکه های ماهواره ای

با این برنامه می تونید فرکانس شبکه های ماهواره ای فارسی رو همراه خودتون داشته باشید.

لازم به توضیح است برخی کانال های ماهواره ای امکان پخش زنده و آنلاین را دارا می باشند. در این برنامه فقط به صفحه پخش زنده لینک داده شده

است و امکان پخش زنده کانال های ماهواره ای درون این برنامه وجود ندارد. این برنامه صرفاً برای معرفی فرکانس شبکه های ماهواره ای فارسی

است.

فرکانس شبکه های ماهواره ای معروف به همراه فرکانس شبکه های استانی و ملی.

فرکانس برخی شبکه های ماهواره ای فارسی مانند:
شبکه های جم تی وی
شبکه منوتو
شبکه PMC
شبکه های استانی
شبکه های ملی
و کانال های ماهواره ای دیگر...

ماهواره ها:
ماهواره هاتبرد
ماهواره یاهست
استرا
و... Frequency satellite channels

With this program you can have your frequency along Farsi satellite channels.

It should be noted some satellite channels have the ability to watch live and online. This program is only given to the Webcast link

And the possibility of live broadcasts satellite channels within the app. It is merely to introduce satellite network frequency Persian

Is.

Frequency frequency mobile satellite network known as provincial and national networks.

Frequency some Persian satellite channels such as:
Jam TV network
Manoto Channel
PMC Network
Provincial networks
National networks
And other satellite channels ...

satellites:
Hotbird satellite
Al Yah Satellite Communications Satellite
Straw
And...

فرکانس شبکه های ماهواره ای APK reviews


Login to post your reviews