Adım Adım Konuşuyorum APK

Adım Adım Konuşuyorum
Adım Adım Konuşuyorum screenshot 1Adım Adım Konuşuyorum screenshot 2Adım Adım Konuşuyorum screenshot 3Adım Adım Konuşuyorum screenshot 4Adım Adım Konuşuyorum screenshot 5Adım Adım Konuşuyorum screenshot 6Adım Adım Konuşuyorum screenshot 7Adım Adım Konuşuyorum screenshot 8Adım Adım Konuşuyorum screenshot 9Adım Adım Konuşuyorum screenshot 10
"Adım Adım Konuşuyorum” eğitim seti uygulaması dil ve konuşma becerilerinin desteklenmesine yönelik olarak alanında uzman dil ve konuşma terapistleri tarafından hazırlanmıştır. 2010 yılından bu yana Lali Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’nde çok sayıda çocukla denenmiş ve 2016 yılında basılı olarak yayınlanmıştır.


Konuşması gelişmekte olan, henüz konuşmayan ya da ya da farklı nedenlere bağlı konuşma zorluğu yaşayan çocuklarla kullanılabilir. Ayrıca ses-hece farkındalığının kazandırılması amacıyla okuma becerilerine de destek sağlar.


Adım Adım Konuşuyorum Eğitim Seti’ nde 891 sayfada 1131 adet resimli görsel ve sesten oluşan basitten karmaşığa doğru sıralanmış 21 uygulama içi paket bulunur. Paketlerde hem görsellere ait kelimelerin isimlendirilmesi hem de doğru söylenmesi aynı anda öğrenilir. Ses ve dokunma yoluyla interaktif olması çocuğun kendi kendine de çalışabilmesine olanak sağlar.Neleri öğretir ?
- Taklit becerilerinin geliştirilmesi
- Oral – motor becerilerin geliştirilmesi
- Seslerin üretilmesi
- Sesten hece üretimine geçilmesi
- Heceden kelime üretimine geçilmesi
- Ses ve hece farkındalığının geliştirilmesi
- Ses/hece ve kelime düzeyinde konuşma anlaşılırlığın sağlanması
- Kelime dağarcığının arttırılması

Hangi dil ve konuşma sorunlarında kullanılır?
- Gecikmiş konuşma
- Çocukluk çağı konuşma apraksisi
- Otizm spektrum bozukluğuna bağlı konuşma sorunları
- Konuşma sesi bozuklukları (artikülasyon bozukluğu, fonolojik bozukluk)
- Organik nedenlere bağlı konuşma bozuklukları (İşitme engeli, dudak damak yarığına bağlı)
- Dizartri (Serebral palsi, kafa travması, inmeye bağlı)
- Afazi
- Genetik bozukluklara bağlı konuşma sorunları
- Disleksi
- Özel öğrenme güçlüğü

Adım Adım Konuşuyorum APK reviews


Login to post your reviews