Felleskatalogen icon

Felleskatalogen

2.1.2 · Felleskatalogen

Updated and always available information about drugs


Download (7.86 MB)

Felleskatalogen APK latest version info

Offers Free
Version 2.1.2
Rating
★★★★★
★★★★★
(0.00/5)
Updated
Developer Felleskatalogen
Category Apps, Medical
ID no.ovitas.app.fk
Requirements 6.0
Installed79.7K+

Felleskatalogen 2.1.2 APK description

Felleskatalogen gir deg tilgang til oppdatert informasjon om legemidler som er markedsført i Norge. Informasjonen ligger lagret på din enhet slik at den alltid kan nås, uavhengig av nettilgang.

I applikasjonen finner du:
• Felleskatalogtekster
Felleskatalogen poster
Felleskatalogen latest version

• Weblinker til opplæringsmateriell, pakningsvedlegg og SPC
• Interaksjonsanalyse
• ATC-register
• Forgiftningsinformasjon fra Giftinformasjonen
• Informasjon om anafylaksibehandling
• Varsler fra Legemiddelverket
• Søkbare registre over legemiddelfirma, organisasjoner og apotek

I tilknytning til Felleskatalogtekstene kan du i tillegg finne informasjon om graviditet/amming fra Norsk legemiddelhåndbok, informasjon om byttegruppe og refusjon, foto av kapsler/tabletter, dopingklassifisering, merking med varseltrekant, merking med svart trekant (bivirkningsovervåkning) og krav om Schengen-attest ved utenlandsreise.

Applikasjonen inneholder et sykdomssøk hvor du kan søke på en sykdom/tilstand for å få en gruppert oversikt over legemidler som brukes i behandlingen. Sykdomssøket inngår i hovedsøket.

For at du skal kunne skanne strekkoder på legemiddelpakninger, samt finne nærmeste apotek, trenger appen tilgang til:
• Kamera: Benyttes for å skanne strekkoder på legemiddelpakninger slik at du enkelt får tilgang til Felleskatalogteksten.
• Stedstjenester: Benyttes for å finne din plassering slik at du kan få en oversikt over de 10 nærmeste apotekene fra der du befinner deg. Avstand til de ulike apotekene angis i oversikten, og nærmeste apotek ligger øverst.

Felleskatalogen er utviklet av ThotSoft på oppdrag fra Felleskatalogen AS.

Felleskatalogen AS er et datterselskap av LMI.
Show more ↓
Download (7.86 MB)

Latest change log:

Feilrettinger

Other version

Version Arch OS Updated
2.1.2 (3 variants) Bundles arm64_v8a_1946023.apk Android 6+ 2022-11-07 (1 month ago)
2.1.1 (3 variants) Universial Android 6+ 2022-10-07 (2 months ago)
2.1.0 (3 variants) Universial Android 6+ 2022-10-02 (2 months ago)
1.8.188 Universial Android 6+ 2021-08-04 (1 year ago)