Getztrac Team เก็ทแทรค ผู้ให้บริการ APK

Getztrac Team เก็ทแทรค ผู้ให้บริการ
Getztrac Team เก็ทแทรค ผู้ให้บริการ screenshot 1Getztrac Team เก็ทแทรค ผู้ให้บริการ screenshot 2Getztrac Team เก็ทแทรค ผู้ให้บริการ screenshot 3Getztrac Team เก็ทแทรค ผู้ให้บริการ screenshot 4
แอปพลิเคชันรับงานจ้างรถเกี่ยวข้าวและเครื่องจักรการเกษตรอื่นๆ บนโทรศัพท์มือถือของท่าน

เรามีงานเกี่ยวข้าว งานปั่นดิน และงานอื่นอยู่ในระบบจากเกษตรกรผู้ใช้บริการ

แอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย และเกษตรกรไทย
1. การใช้งานด้วยภาษาไทยทั้งหมด
2. ใช้งานง่าย
3. มีช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อช่วยเหลือปัญหาการใช้งาน (080-213-1469)
4. ราคาเป็นธรรม
5. ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพวิธีการใช้ใช้งาน
1. เพิ่มข้อมูลรถและอุปกรณ์ของท่าน
2. เลือกงานที่ต้องการ
3. กดยืนยันการรับงาน
4. เริ่มทำงานเมื่อถึงวันกำหนดการ อัพเดทสถานะการทำงานผ่านแอปพลิชัน
5. เมื่องานเสร็จแล้ว รอตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
6. รอรับเงิน