Kẻ Rình Mò 21 icon

Kẻ Rình Mò 21

phiên bản 1.0 · thanhtientran

Use all cards by matching 21 cards on any column.


Download (2.84 MB)

Kẻ Rình Mò 21 APK latest version info

Offers Free
Version phiên bản 1.0
Rating
★★★★★
★★★★★
(0.00/5)
Updated
Developer thanhtientran
Category Games, Card
ID com.associated.snoopertwentyone
Requirements 8.0 and up
Installed3+

Kẻ Rình Mò 21 phiên bản 1.0 APK description

Trong trò chơi nhiệm vụ để chiẠn thắng trò chơi là sử dụng hẠt 21 lá bài trên 4 cột.
Với thao tác kéo thả dễ dàng người chơi sẽ kéo các quân bài lại với nhau để kẠt hợp sao cho hẠt 21 lá. NẠu thành công người chơi sẽ chiẠn thắng ở cấp độ tiẠp theo.
Người chơi sẽ đi từ cấp độ dễ với 32 lá bài, mức độ trung bình là 45 lá bài và cuối cùng cấp độ khó là 58 lá bài.
Hãy cố gắng vượt qua từng cấp độ để làm quen và trở thành bậc thầy trong trò chơi.
Show more ↓
Download (2.84 MB)

Latest change log:

Kẻ Rình Mò 21 Phiên bản 1.0

Other version

Version Arch OS Updated
phiên bản 1.0 (2 variants) Universial Android 8+ 2022-01-27 (3 months ago)